cách nhận biết tình yêu và tình dục

Dấu hiệu để phân biệt tình yêu hay tình dục khi làm “chuyện ấy”

Tình dục không tình yêu không kén chọn không gian, địa điểm. Trong khi nếu muốn dành điều ấy cho người yêu, bất cứ ai