cách tránh thai khẩn cấp

Phương pháp tránh thai sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc microlut, norgeston, microval chứa 0,03mg LNG: Uống 25 viên/lần trong vòng 8 giờ sau khi giao hợp không được bảo vệ 8 giờ sau